Tillbehör

Skyltar till stolpar med rullband

Skyltar till stolpar med rep

Bandfästen

Varuskålar

Golvbas alternativ

Bandtryck

Stolpvagnar

ADV540 Väggfäste i metall för anslutning av band mot vägg, disk, trapp, pelare etc.

Bandkassett (reservdel) till stolpe samt ADV151

4* golvskydd för stolpe. Golv-rondell