Køstyringssystem Butikk | Detaljhandel

Et godt linjestyringssystem gir en bedre kundeopplevelse og en utmerket mulighet for butikken til å tilby produkter med høy margin til sine kunder. Våre køstyringssystemer er modulbaserte og fleksible og passer for både små og store butikker. Systemet kan enkelt merkes med sin egen farge, tekst, bilder og logoer.

R
Konverter ventetid til utvidet shoppingtid - øk impulssalget med 400%
R
Øk marginene med opptil 30% - vend køstrømmen til kontantstrøm
R
Forbedre navigasjonen og reduser kundens angre kjøp opp til 96%
R
Tilrettelegge for kunder og skape romdeling for tydelige køsystemer
R
Øk kundetilfredsheten og utdyp lojaliteten