Monterade räcken

Med monterade räcken får man en tålig permanent lösning

Vi har lösningarna för både inom- och utomhusmiljöer. Räckena måttbeställs och offereras projektvis.

Inomhus – Monterade räcken

Konstruera ett oändligt antal konfigurationer

Utomhus – Monterade räcken

Warm Touch modulärt säkerhetsräcke